Privacy Policy

 

Gegevensbescherming

Informatie over gegevensbescherming

Welkom op onze webpagina en hartelijk dank voor uw interesse in onze onderneming. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Als u klant bent of uw firma is klant van Deurenfabriek Suselbeek BV dan worden uw gegevens verwerkt als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten voortvloeiend uit de aard van de relatie en daaruit voortkomende werkzaamheden of op grond van de wet. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens we verzamelen als u gebruik maakt van onze website en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Persoonsgegevens bij een bezoek aan de website

IP-adres

Bij het bezoeken van onze webpagina, hebben wij normaal gesproken geen persoonlijke gegevens nodig. Dit is zo omdat wij veel waarde hechten aan de bescherming van uw privacy. Het is daarom wel essentieel dat u op elk moment weet wanneer we gegevens opslaan en hoe wij deze gegevens gebruiken. Wanneer u onze webpagina’s bezoekt, bewaren onze webservers uw IP-adres. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. U blijft als internetgebruiker anoniem en wordt niet geïdentificeerd als individueel persoon aangezien deze gegevens enkel voor statistische doeleinden worden gebruikt.

Nieuwsbrief

U kunt zich op de website inschrijven voor de nieuwsbrief. Hiervoor hoeft u enkel uw e-mailadres te geven zodat de nieuwsbrief naar het e-mailadres gestuurd wordt. Als u zich wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief vindt u onderaan iedere mailing een afmeldlink, waar u uw gegevens kunt invullen om u af te melden. Wanneer u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, bewaren wij de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Persoonsgegevens

Andere persoonsgegevens worden enkel verzameld als u deze vrijwillig aan ons doorgeeft, bijvoorbeeld als u een bestelling wil plaatsen en deze bestelling aan de juiste persoon op het juiste adres geleverd moet worden. Telefoonnummer en e-mail worden verwerkt zodat er contact opgenomen kan worden bij onduidelijkheden of onvolkomenheden. Daarnaast zijn de gegevens (alles behalve het telefoonnummer) die wij vragen noodzakelijk voor de financiële afhandeling. De persoonlijke gegevens die we tijdens het gebruik van onze webpagina’s van u krijgen, zullen enkel worden gebruikt voor de doeleinden vermeld in deze verklaring. We verzekeren dat dit alleen gebeurt binnen het kader van de geldende wetgeving of met uw toestemming. Wij bewaren deze persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening. Dit termijn geldt altijd, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn gegevens langer te bewaren.

Wanneer u een e-mail of andere bericht naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar (aanvullende) persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Deurenfabriek Suselbeek BV. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Beveiliging van persoonsgegevens

We hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om alle gegevens die we opslaan over onze werknemers, klanten en leveranciers te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. De beveiligingsniveaus worden voortdurend opgevolgd in samenwerking met veiligheidsdeskundigen en worden waar nodig afgestemd op nieuwe veiligheidsnormen.

Inzage en wijziging

Op verzoek kunnen we u ook schriftelijk laten weten of er persoonsgegevens over u worden opgeslagen, en zo ja, welke gegevens dat dan precies zijn. U kunt dan ook aangeven of u uw gegevens wilt verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen. U kunt hiervoor contact opnemen via 0315-242541 of door een e-mail te sturen naar info@suselbeek.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, een reactie geven. Als u meer informatie wilt over Deurenfabriek Suselbeek BV, ons privacy beleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres. Hier kunt u ook terecht als u een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Deurenfabriek Suselbeek BV adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 03-09-2020